artykuł nr 1

Dostęp do tłumacza języka migowego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi można korzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Z usługi można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18.00  z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę: